Címlap Hírek

Hírek
Farsangi cé Jobbágytelkén! Nyomtatás
Írta: Orbán Csaba   
A múlt csütörtökön(február 12.) megrendezésre került a farsangi cé, a tóskerti csűrben, a Jobbágytelki Kulturális Egyesület(JKE) jóvoltából.
A cé, jobbágytelkiesen jelenti a fonót. Minden utcában volt cé, így külön helyre mentek az Alsó faluvégiek, a Csereszegiek, a Csámpibeliek, a Kalányosbeliek, a Dombhátiak, a Faluköziek, a Nyíri utcaiak. Ma már csak töredéke található meg a céknak, már nincsen aki menjen minden utcából, de ahol van ott még jóízűen kötik a kalapot, recét, csitkét. Beszélgetnek, mesélnek egymásnak élettapasztalatokat, élményeket. Míg a leányok kötötték a kalapot azalatt a legények szánkóztak és figyelték a leányokat az ablakon keresztül. Minden lány miután kikötötte az az estére betervezett hosszúságú kalapot(4o méter jelenti egy karika kalapot), elmentek szánkózni. Általában a Kalányos utcába, ahol mindig "repül a szánkó". Míg a lányok szánkóztak, a fiúk ezalatt bementek a céba, és az ott magukra hagyott kalapokat megrágva elszakították, denevérszárnyat kötöttek vagy kivitték az udvaron levő fákra és körbetekerték vele az ágakat. Figyelték a fiúk a lányokat, hogy mikor érnek vissza a szánkózásból. Miután a lányok visszatértek, a fiúk az ablakból figyelték a leányok reakcióit. "A fene egy meg a körmötök hegyit", "Ilyent csinálni", "Nem szégyellitek magatokat" -hallattszottak a leányok őszinte, de boldog felkiáltásaik. Bizony, amelyik lánynak nem volt semmi babrálás a kalapjával nem esett jól, azt jelentette, hogy nincs udvarlója, barátja és biza kicsordult a könnycsepp az arcára ezek láttán. Ez volt az egyik elfoglaltság. A másik a "maszkurázás" volt. Ez azt jelentette, hogy beöltöztek vőlegénynek, mennyasszonynak és hamubotosnak a fiatalok. A három csavargó(szép maszkurák és a hamubotos), utcáról utcára, césházról césházra járt megnevettetni az embereket. Volt egy szóvívő aki bekéreztette a három maszkurát. Miután bementek, az "ifjú pár"  táncolt egyet, majd külön a vőlegény és kedves arája felkérte sorra a kalapot kötő asszonyságokat. Aki nem ment, azt a hamubotos lelkesen megverte a hamubotjával. Azért volt hamu, mert ez látszott a ruhákon és maradt egy jel, emlékeztetőként, hogy nem ment táncolni. Ezek mind akkor történtek amikor még nem volt TV, internet, telefon és a fiatalság nem menekült külföldre a jobb megélhetésért.
Ezeket a hagyományokat átadva apáról fiúra rendezte meg a JKE a farsangi cét. Az ifjú pár a hamubotossal megtáncoltatta a népséget. A nevetés, ének nem hiányzott. Megköszönésképpen a hagyomány éltetésért a szervezők borral és egy hatalmas farsangi tortával kedveskedtek. Köszönjük szépen a finomságokat, találkozunk jövőre!
A farsang húshagyó keddel zárul, ez az utolsó nap böjt előtt, amikor éjjel 12-ig szabad a tánc, móka, éneklés. Hamvazószerdával kezdődően, megkezdődik a böjt, a lemondások időszaka!
 
Szállást keres a Szent Család! Nyomtatás
Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 
Írta: Orbán Csaba   

Karácsonyra készülődve eszünkbe jut egy hajdani család, amely az éjszaka csöndes magányában éjszakai menedéket, szállást keresett, azon a bizonyos éjszakán. Mindenkinek terhére volt, mindenki szembe csukta velük az ajtót. Ha nekik egy szénás-szalmás istálló, állatok társaságával megfelelt, hogyne fogadná be a falu néhány lakója, ha csak egy éjszakára is a jó meleg szobába. Pár évtizeddel ezelőtt, szüleink idejében nem telhetett el Szent Család-járás nélkül egy Advent sem. Népes falu lévén, Jobbágytelke minden utcájában egy-egy Szent Család képet kísért szállásra a fiatalság és minden olyan lakos, aki csatlakozni szeretett a kísérethez. Az első Rorate-misén a falu plébánosa megáldotta, megszentelte a Szent Családot ábrázoló képeket. Esti harangszókor gyülekeztek, majd betértek csoportonként az utcák első házaiba. A kapuhoz érve a ,,Szállást keres a Szent Család,, kezdetű éneket énekelték. A kíséretet a Szent Család képet vivő személy vezette.

                               

1.    Szállást keres a Szent Család,

                                       De senki sincs ki helyet ád.

                                       Nincsen aki befogadja

                                       Őt, ki égnek s földnek Ura.

 

2.    Az idő már későre jár

A madár is fészkére száll.

Csak a Szent Szűz jár hiába

Betlehemnek városában.

 

3.    Legalább ti, jó emberek

Fogadjátok a kisdedet.

Házatokra boldogság száll

Ha betér az Égi Király.

 

 

             Az utolsó szakaszt a befogadó család énekli:

 

4.    Ne sírj tovább Szűz Mária

                                       Ne menjetek ma máshova.

Szállásunkat mi megosztjuk

Kis Jézuskát befogadjuk.

 

             Ajtót nyitottak az esti vendégeknek. A képet vivő személy miután betért a hajlékba, ezt a köszöntőt mondta:

                     ,,Elhoztam hozzátok a Szent Család képét, remélem szívesen fogadjátok.,,

             Szertartásról révén szó könyörgéseket, litániát végeznek, majd énekkel és az esti ima, Úrangyala imádságokkal válnak el a képtől:


1)    Ó, Jézus, Jézus

Ó, kegyes Jézus

Légy velünk.

 

2)    Ha bűn éget,

Ha ver az élet vihara,

Csillagunk éjben,

Segíts a vészben Mária.

 

3)    Mária őre,

      Hű kisérője,

                                    Szent József, a beteg ágynál

                                    És a végórán védelmezz.

 

4)    Ha erőnk nincsen

Példátok intsen,

Szent család.

 

5)    Könyörgünk Néked

Szent békességet.

Adj nekünk.

 

6)    Ha szívünk tiszta,

Megnyílik majd a Mennyország.

                 Minden háznál egy teljes napot nyer befogadást, majd ismét esti harangszókor a háznál gyülekeznek. Itt már a családfő viszi a képet a következő házhoz és ezzel az énekkel búcsúznak:

 

·       Adjon Isten jó éjszakát

Küldje hozzánk Őrangyalát.

Terjessze ránk szent áldását

Köszöntsük szép, Szűz Máriát.

 

·       Köszöntsük szép Szűz Máriát

Vele együtt Ő Szent Fiát.

Jézus, Mária szent neve

Legyen nekünk örömünkre.

 

·       Íme, eltűnt a fényes Nap

Felkele még nekünk holnap.

Míg számadásom nem egész

Nem vagyok még az útra kész.

 

·       Íme, sötétbe maradok

Jöjjetek égő csillagok.

Ragyogjatok égő tüzek

Dicsőült mennyei szentek.


·      Te is őrző szent angyalom

Dalold tovább csendes dalom

Míg a testem nyugosztalom

Légy mellettem Oltalmazóm.

            Jó pár évig kimaradt ez a népszokás, de az utóbbi három évben a Kolping Családosok kezdeményezésére, és néhány lelkes család újraindította.
 
Szüreti bál Nyomtatás
Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 
Írta: Orbán Csaba   
A vidéki nép életében a mindennapi munka gyümölcse, a jó termés begyűjtése keltette, kelti a legnagyobb megelégedést, egy olyan eredményt, ami a családok, a falu jólétének a biztosítója.
Ahogy aratáskor „tánc”-ot tartott a falu, ünnepelt, úgy ősszel, a szüret idején szintén vigadalommal, táncolással, ünnepléssel fejezte ki kétkezű munkájának gyümölcsének eredményét.
 A szüreti bál megtartása minden évben ugyanazon a napon történik, Kis-Boldog Asszony napján, szeptember 8-án, a falu búcsújának ünnepén. Ezen az ünnepen sokan magukra öltik a népviseletet. A csőszlányokat a párta, míg a csőszöket a váltól csipőig keresztülkötött piros, vagy a csőszkirálynak piros-fehér-zöld pántlika különbözteti meg. Mindenki részt vesz a búcsús szentmisén, majd délután, 16-17 óra körül kezdődik a csőszfelvonulás, szebbétéve az ünnepet. A csőszök lóháton, míg a csőszlányok szekéren járják be a falu utcáit, és a szomszéd falut, Székely-Hódost, szüreti nótákat énekelve, zenészek segitségével, akik hegedűn és harmónikán kisérik a szüreti bálnak emléket nyújtó nap főszereplőit. A felvonulásról visszaérkezve kezdetét veszi a „Szüreti bál” a kultúrotthonban, amelyre  minden mulatni vágyó embert szeretettel várnak a csőszök és a rendezők. A bált a csősztánc nyitja meg. A szőlő-csőszök szerepét magukra öltő leányok-legények jobbágytelki táncrendet mutatnak be, amely megismétlésre kerül éjfélkor is. Minden csősz-lány vacsorát hoz párjának, az elfogyasztására a második csősztánc lejárta után kerül sor. A kultúrotthonban a „szőlős”-re a terem közepén, a mennyezetre függesztett szőlőállvány emlékeztet, amelyre lopásra felkinált szőlőgerezdek vannak kötözve, olyan erősen, hogy a „szőlő-tolvajok” azt könnyedén letudják szakasztani. Ezt a szőlőt őrzik a csőszök a mulatság alatt, akit viszont elfognak lopás miatt, azt az előre kikiáltott szőlő árának kifizetésével büntetik -  tulajdonképpen a „szőlőlopás” az a történés, amely a tánc mellett érdekessé teszi a Srüreti bált. Ezzel a gesztussal a fiatalok  a szőlősök  őrzőire, a szőlőcsőszökre emlékeznek, akik régen, a „Hármashatár” működése alatt nem kis feladatot vettek a vállukra: az egész falu szőlősét óvták a tolvajoktól, és a vadállatoktól. Az egyik szőllő-korona licitálására várnak jelentkezőket a csőszök, aki viszont jobban bízik a szerencsében, mint a zsebében, az tombolát vásárolhat a csőszlányoktól, ezzel lehetőséghez jutva a másik szőlő-korona megnyeréséhez. A szőlő-koronák a több tíz gerezd szőlő mellett egy-egy üveg bort is tartalmaznak.  A mulatság lejárta után kipihenhetik magukat a csőszök is. A csősz-legények párjuknak ajándékot adnak viszonzás fejében a finom vacsora végett.
Mi, fiatalok arra törekedünk, hogy ez a szép szokás még sokáig megmaradjon falunkban.

Orbán Kálmán
 
Aratófesztivál a rábaközi Szilban 2013.07.06 Nyomtatás
Írta: Vitézi Ének Alapítvány   
A Jobbágytelki Együttes részt vett az Aratófesztiválon, ahol az aratóverseny eredményhirdetésekor csapatukat különdíjban részesítették.
Az eseményről az alábbi videót készítette a Vitézi Ének Alapítvány:

http://youtu.be/JIosmW132a8


 
Videó a Lőrinc-napi fogadalmi búcsúról Nyomtatás
Írta: Vitézi Ének Alapítvány   
A Jobbágytelkén 2013. július 10-én tartott Lőrinc-napi fogadalmi búcsúról már elérhető egy vágott - a technika ördöge sajnos kicsit kibabrált velünk, és olykor remegőssé tette a képet - videó, amely az alábbi oldalon érhető el:

http://youtu.be/ltp3xDxypbk
 
« ElsőElőző1234KövetkezőUtolsó »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Egy kép...

No images

Statisztika

Tagok : 1191
Tartalom : 57
Webcímek : 18
Tartalom találatai : 272319

Partnereink

BelépésMegjelent a Jobbágytelki Falumúzeum új portálja
Kedves Olvasónk! Miként észrevehette, megváltozott a Jobbágytelki Falumúzeum portáljának megjelenése. Kellemes böngészést kívánnak,

a szerkesztők
 
Megnyílt a Jobbágytelki Falumúzeum!

Köszönet érte minden adományozónak és segítőnek, különös tekintettel Orbán Kálmánné Veronkának és családjának.

 

Szavazás

Járt-e már Erdélyben?
 

Támogatja a Vitézi Ének Alapítvány.

La Pille Follando Con Dos Amigos Thicc Yellabone Bihh Pt 1 Dawan Ladyboy Dawan Ready To Seduce Mi Mujeres Simpre Esta Caliente Drinking Cum At Police Station Voyeurfan1